View Single Post
Old 07-01-2019, 10:46 AM   #16
Ed.YEO
Banned
 
Join Date: Oct 2015
Posts: 8,700
(潮) 噢。。。要睇侶企地塊啦。哪是近洲府,甘拿巴西哩,勿蘭,林厝港。。。可能收會夠清。不過擱是要睇侶企幾樓,周圍卡有著遮無。
甘拿我,企黃埔/芒果腳區,就收無嘍。。。
Ed.YEO is offline   Reply With Quote